ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο : 2312 312307

e-mail : info@freshpharmacy.gr

Διεύθυνση :

Μεγάλου Αλεξάνδρου 28 – Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης 

ΤΚ 56123