ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο : 2310720090

Fax : 2310720090

e-mail : info@freshpharmacy.gr

Διεύθυνση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 28 – Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης ΤΚ. 56123