Όροι Χρήσης – Προϋποθέσεις.

 

Ιδιοκτήτης και φορέας εκμετάλλευσης αυτής της ιστοσελίδας είναι η φαρμακευτική εταιρία με την επωνυμία «Φαρμακείο Σπυρίδων Τσιακίρης και Σία Ο.Ε.», η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον φαρμακοποιό Σπυρίδωνα Τσιακίρη. Η έδρα της εταιρίας μας βρίσκεται στη διεύθυνση : οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθμ. 28 στους Αμπελοκήπους Θεσσαλονίκης (κοντά στην Πλατεία Επταλόφου), Τ.Κ. 561 23,  Α.Φ.Μ. 997742079 της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης.

Ο ιστότοπος «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.» είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης παραφαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων της παραπάνω φαρμακευτικής εταιρίας, το οποίο  παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα πραγματοποίησης παραγγελιών 24 ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα μέσω του ιστοτόπου και μέσω τηλεφώνου από τις 09.00-15.00 από Δευτέρα ως Παρασκευή. Ο χρήστης έχει την επιλογή του τρόπου πληρωμής, της τοποθεσίας αποστολής ή παραλαβής από το φυσικό κατάστημα της εταιρίας καθώς και της επιλογής του τύπου παραστατικού (απόδειξη ή τιμολόγιο πώλησης). Βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας δεν επιτρέπονται πωλήσεις φαρμάκων και εκτέλεση συνταγών ασφαλιστικών ταμείων μέσω internet.

 1.            Εισαγωγικά.

Για οποιαδήποτε ερώτηση, απορία ή διευκρίνιση σχετικά με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης ή για σχόλια και παράπονα σχετικά με την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθμ. 28 στους Αμπελοκήπους Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 561 23 ή στον αριθμό τηλεφώνου 2310720090

 Ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης πριν κάνει χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού και πριν από την πραγματοποίηση παραγγελιών, καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις (του λοιπού «Όροι») και να συμμορφώνεται με αυτούς, οι οποίοι διέπουν τη χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και των ιστοσελίδων που περιέχει και δεσμεύουν όλους τους επισκέπτες και χρήστες του. Ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους στη περίπτωση χρήσης των υπηρεσιών του ιστοτόπου, όπως και αν επιλέξει να εγγραφεί ως μέλος του. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης διαφωνεί με τους Όρους αυτούς, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Το «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.» δικαιούται ακόμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να αναθεωρήσει, ανανεώσει, τροποποιήσει ή καταργήσει τους παρόντες Όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών μονομερώς, σύμφωνα με την ελεύθερη κρίση του, λαμβανομένων βεβαίως υπόψη των αναγκών του ηλεκτρονικού καταστήματος και της φαρμακευτικής νομοθεσίας, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε αλλαγή ή προσθήκη και κατ’ επέκταση τους χρήστες του για οποιαδήποτε τροποποίηση στους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Επισημαίνεται, ότι οι τροποποιήσεις αυτές δεν ισχύουν για παραγγελίες που έχουν ήδη τοποθετηθεί.

Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να θεσπίσει ειδικότερους όρους χρήσης, οι οποίοι θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες γενικούς Όρους χρήσης, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης μεταξύ τους υπερισχύουν οι ειδικοί όροι χρήσης. Τυχόν ακυρότητα κάποιων από τους παρόντες Όρους, δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από το «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.» των δικαιωμάτων του, που απορρέουν από τους παρόντες Όρους, δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματα αυτά, ούτε επιφέρει σιωπηρή κατάργηση Όρου. Το «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.» δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, απεργίες κ.λ.π.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τον παρόντα διαδικτυακό τόπο με δική του αποκλειστικά ευθύνη, το δε περιεχόμενό του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλή ή προτροπή, άμεση ή έμμεση, προς τους χρήστες/επισκέπτες να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.

 1.            Γενικά.

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην παρεμποδίζει την χρήση του από τρίτους, οι δε επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να τον χρησιμοποιούν, όπως και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού, κατά τρόπο σύμφωνο με το νόμο, τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες  και τους παρόντες Όρους. Κάθε χρήστης/επισκέπτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου υποχρεούται ακόμα να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να βλάψουν ή να διαταράξουν την λειτουργία του και την πρόσβαση τρίτων σ’ αυτόν ή που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει το «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.» μέσω αυτού.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να τον χρησιμοποιούν ή να τον επισκέπτονται, καθώς και να συνάπτουν συναλλαγές. Το «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.» δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου αυτού και χρήση του από ανήλικα άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχομένων χρηστών/επισκεπτών.

Το  «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.» προσπαθεί να συντηρεί και να εξασφαλίζει την διαθεσιμότητα του διαδικτυακού τόπου και του περιεχομένου του. Ανεξάρτητα από τις προσπάθειες αυτές, η διαθεσιμότητα του παρόντος διαδικτυακού τόπου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως ο τεχνικός εξοπλισμός των χρηστών, ο αριθμός των χρηστών που προσπαθούν να συνδεθούν ταυτόχρονα με τον παρόντα δικτυακό τόπο ή με το διαδίκτυο κλπ. Δικαιούται επίσης το «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.» να συντηρεί τον διαδικτυακό τόπο, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα την διακοπή της λειτουργίας του.

Το «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.» δικαιούται ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να μεταβάλλει τη φύση και το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου, καθώς και να αναστέλλει ή να διακόπτει πρόσκαιρα ή και μόνιμα την λειτουργία του. Μπορεί επίσης να διακοπεί ή να ανασταλεί ή να παρεμποδισθεί η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου από λόγους που διαφεύγουν από τον έλεγχο ή τη βούληση του «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.».

Το «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα και σαφήνεια των πληροφοριών και του εν γένει περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, δεν εγγυάται όμως, ούτε ευθύνεται, έναντι των χρηστών/επισκεπτών, για την ασφάλεια και το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου. Οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποδέχονται την αδυναμία του «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.» να ελέγξει το σύνολο του περιεχομένου του και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Ακόμα, το «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.» δεν εγγυάται ότι, η χρήση από χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενό του, δεν προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων.

Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι οι ίδιες με του φυσικού  κατάστηματος, διαφοροποιούνται  όμως οι εκπτώσεις.

 1. Νομικό Πλαίσιο.

Οι όροι χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελούν τους όρους μιας ηλεκτρονικής σύμβασης με όλες τις υποχρεώσεις, δεσμεύσεις και δικαιώματα που απορρέουν από αυτή. Η λειτουργία του και η παροχή υπηρεσιών μέσω αυτού διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2251/94 «Περί

Προστασίας του Καταναλωτή», του Π.Δ. 131/2003 (ΦΕΚ: Α 116 /2003/0516) περί «Προσαρμογής στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο), του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 για τα δικαιώματα των καταναλωτών στα πλαίσια του ηλεκτρονικού εμπορίου, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679/GDPR του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), του Ν. 4518/2018 (ΦΕΚ Α΄5/17.01.2018), του οποίου οι ρυθμίσεις προστίθενται στο νέο νομικό πλαίσιο για τα ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops) και έχει ήδη διαμορφωθεί από τον προαναφερθέντα Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679/GDPR, του Κώδικα Δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο που εγκρίθηκε δυνάμει της Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 31619 οικ./2017 (ΦΕΚ Β 969/22.03.2017), του Ν. 2472/1997, καθώς και των σχετικών γενικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα, του Εμπορικού Δικαίου και του Νόμου περί Αθεμίτου Ανταγωνισμού.

 1. Περιορισμός ευθύνης.

 Οι χρήστες/επισκέπτες που δεν εμπιστεύονται το «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.» καλούνται να μην επισκέπτονται ούτε να κάνουν χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Ακόμα, οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, Trojan horses, time bombs ή άλλα επιβλαβή προγράμματα και στοιχεία.

Το προσωπικό του ιστοτόπου «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.» καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, όμως δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσμα κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και πραγματικά ελαττώματα. Η ευθύνη μας στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντων.

Ο ιστότοπος «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.» και η φαρμακευτική εταιρία «Φαρμακείο Σπυρίδων Τσιακίρης και Σία Ο.Ε.»

 • Δεν παρέχουν καμία εγγύηση πως δεν θα υπάρξουν λάθη ή διακοπές στις υπηρεσίες τους.
 • Δεν παρέχουν καμία εγγύηση για την διαθεσιμότητα των προϊόντων, καθώς αυτή επηρεάζεται από παράγοντες τόσο του εθνικού όσο και του διεθνούς εμπορίου. Ευθύνη μας είναι η έγκαιρη ενημέρωση των πελατών περί της μη διαθεσιμότητας, καθώς και η άμεση επιστροφή των χρημάτων.
 • Δεν ευθύνονται για τυχόν προσωρινή ή και μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών τους και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από λόγους που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητά τους, όπως ενδεικτικά λόγω ελλείψεων στη διαθεσιμότητα προϊόντων από λόγους ανωτέρας βίας, ακραίων καιρικών φαινομένων, φυσικών καταστροφών, καταστάσεων ανάγκης, πυρκαγιών, απεργιών προμηθευτών, δυσλειτουργιών των συνεργαζομένων εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαίας χειροτέρευσης ή καταστροφής των προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομων παρεμβάσεων του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, καθυστερήσεων στη δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, καθυστερήσεων που οφείλονται στην εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων.
 • Δεν παρέχουν καμία εγγύηση για τυχόν ανακρίβειες των πληροφοριών των προϊόντων, καθώς αυτές παρέχονται από τις κατασκευάστριες ή διακινήτριες εταιρίες.
 • Δεν ευθύνονται για κακή κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε πλημμελή φύλαξη των προϊόντων από το «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.» και εφόσον ελήφθησαν όλα τα προληπτικά μέτρα που όφειλε να λάβει αυτό.
 • Το «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.» και η φαρμακευτική εταιρία «Φαρμακείο Σπυρίδων Τσιακίρης και Σία Ο.Ε.» σε καμία περίπτωση δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής (αστικής ή/και ποινικής) φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική, ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόνων κερδών, χρηματικής ικανοποίησης κ.λ.π.), η οποία προκύπτει για χρήστες/επισκέπτες του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή για τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτού ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Επιπλέον, δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για ζημία ή βλάβη ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή/και άλλα κακόβουλα προγράμματα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που θα χρησιμοποιηθεί από χρήστη/επισκέπτη για πρόσβασή του στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, ούτε ευθύνεται για ζημία που έχει σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος κ.λ.π. Η ευθύνη του «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.» και της φαρμακευτικής εταιρίας «Φαρμακείο Σπυρίδων Τσιακίρης και Σία Ο.Ε.» περιορίζεται στις εκ της συμβάσεως με τον καταναλωτή ανειλημμένες υποχρεώσεις τους και θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούν σε αυτές μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
 • Ο διαδικτυακός τόπος «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.» και η φαρμακευτική εταιρία «Φαρμακείο Σπυρίδων Τσιακίρης και Σία Ο.Ε.» δεν ευθύνονται για εν γένει λόγους που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα τους.
 • Οι παρεχόμενες από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας μας πληροφορίες και συμβουλές, για θέματα που αφορούν την υγεία, την πρόληψη, την ομορφιά και την αισθητική, προσφέρονται αποκλειστικά προς ενημέρωση και μόνο και δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση τις ιατρικές συμβουλές, γνωματεύσεις, διαγνώσεις και συνταγές από επαγγελματίες ιατρούς, ιατρικούς φορείς και διαγνωστικά κέντρα, που οφείλει να λαμβάνει και να ακολουθεί ο χρήστης των υπηρεσιών μας για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων υγείας και καθημερινών θεμάτων που τον απασχολούν. Οι, σε απάντηση ερωτημάτων χρηστών, παρεχόμενες συμβουλές και πληροφορίες από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο είναι απόλυτα έγκυρες και αξιόπιστες, δίδονται όμως με την επιφύλαξη της ακρίβειας, πληρότητας και αλήθειας των παρεχόμενων από τον χρήστη πληροφοριών για το ζήτημα που τον απασχολεί, τα χαρακτηριστικά των οποίων δεν είμαστε σε θέση, ούτε υποχρεούμαστε να επιβεβαιώνουμε. Σε περίπτωση, δε, παροχής από τον χρήστη αναληθών, ανακριβών και/ή ελλιπών πληροφοριών, απαλλάσσεται το «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.» και η φαρμακευτική εταιρία «Φαρμακείο Σπυρίδων Τσιακίρης και Σία Ο.Ε.» από την ευθύνη για την εγκυρότητα των παρεχόμενων στον χρήστη συμβουλών και από την ευθύνη για ζημία του χρήστη από ακατάλληλη για τις ανάγκες του πληροφορία ή/και συμβουλή. Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις κ.λ.π.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης, το «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.» δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου και η ποιότητα των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες των χρηστών/επισκεπτών του. Οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες τυχόν προκύψουν από την πρόσβαση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή από τη χρήση του, δεν δημιουργούν ευθύνη για το «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.», την φαρμακευτική εταιρία «Φαρμακείο Σπυρίδων Τσιακίρης και Σία Ο.Ε.», τα στελέχη, υπαλλήλους ή συνεργάτες τους.
 • Ο παρών διαδικτυακός τόπος, προκειμένου να διευκολύνει και εξυπηρετεί τους χρήστες/επισκέπτες του, μπορεί να παρέχει μεταξύ άλλων σύνδεση μέσω «συνδέσμων» hyperlinks ή διαφημιστικών banners, με ιστοσελίδες και διαδικτυακούς τόπους τρίτων, για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πολιτική ασφάλειας, την πληρότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή τους όρους χρήσης τους, το «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.» δεν μπορεί να εγγυηθεί, ούτε φέρει ευθύνη. Η σύνδεση με αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη/επισκέπτη. Οι ως άνω τρίτοι, πάροχοι των εν λόγω διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης του «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.», όπως ενδεικτικά αναφερομένων της ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Συνεπώς, οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους ανωτέρω τρίτους παρόχους, για ο,τιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή χρήση των διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους. Παρά το γεγονός ότι οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποδέχονται ότι το «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.» ούτε υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο τόσο των διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων όσο και των υπηρεσιών τρίτων, στις οποίες παρέχει πρόσβαση, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να αφαιρεί, να τροποποιεί ή να διακόπτει οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες τρίτου, εάν κατά την κρίση του απειλείται ή παραβιάζεται ο νόμος ή οι παρόντες Όροι.
 1.            Υποχρεώσεις και Συμπεριφορά των Χρηστών/Επισκεπτών.

Οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να τηρούν όλους τους σχετικούς Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των νομοθεσιών που αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία προσωπικών δεδομένων, την προστασία του ανταγωνισμού κ.λ.π. Επίσης οι χρήστες/επισκέπτες οφείλουν να κάνουν χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού κατά τρόπο σύμφωνο με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους.

Περαιτέρω, οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται και αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τον ιστότοπο «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.» για την αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους ή δημοσιοποίηση με οποιοδήποτε τρόπο περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, βλάσφημο, λιβελογραφικό, που παραβιάζει το απόρρητο τρίτων, που δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, που δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο, που δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή με συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), ή που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, ή την καταστροφή εξοπλισμού λειτουργίας, λογισμικού ή υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου με τρόπο παράνομο ή με τρόπο που αντιτίθεται στου παρόντες Όρους, γεννά υποχρέωση αποζημίωσης του «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.», καθώς και της φαρμακευτικής εταιρίας «Φαρμακείο Σπυρίδων Τσιακίρης και Σία Ο.Ε.», για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία υποστούν από την ως άνω συμπεριφορά. Επίσης υποχρεούται κάθε χρήστης/επισκέπτης να μην παρέχει ψεύτικες πληροφορίες για το πρόσωπό του, να μην προβαίνει σε πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, να μην αποστέλλει ανεπιθύμητη ή ομαδική αλληλογραφία, ούτε πολλαπλά αντίγραφα μηνυμάτων, καθώς και να μην συλλέγει πληροφορίες για άλλους χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου χωρίς την συγκατάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών δεδομένων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων.

Στο βαθμό που είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του παρόντος διαδικτυακού τόπου στο ευρύτερο διαδίκτυο, αυτή θα πρέπει να γίνεται με βάσει τους όρους που υπαγορεύει ο «Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών Internet (Netiquette)», η δε χρήση πρακτικών που αντιτίθενται στον κώδικα αυτό απαγορεύεται ρητά.

Η μη συμμόρφωση κάποιου χρήστη/επισκέπτη του παρόντος διαδικτυακού τόπου με το εφαρμοστέο δίκαιο ή/και τους Όρους αυτούς, παρέχει το δικαίωμα στο «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.» να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την αντιμετώπιση της εν λόγω συμπεριφοράς. Έτσι, σε τέτοιες περιπτώσεις, δικαιούται π.χ. το «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.» να απαγορεύσει τη πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχει μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή να διαγράψει, επεξεργαστεί η μετακινήσει μηνύματα, σεβόμενο βέβαια την αρχή της αναλογικότητας. Οποιαδήποτε έξοδα ή αποζημίωση που τυχόν κληθεί να καταβάλλει το «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.»,  λόγω παραβάσεως από χρήστη/επισκέπτη των υποχρεώσεών του που απορρέουν από του παρόντες Όρους, βαρύνουν τον εν λόγω χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να τα καταβάλλει στο «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.» άμεσα και χωρίς να απαιτείται να προσφύγει το τελευταίο στα δικαστήρια.

 1.            Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Ο ιστότοπος «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.» είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της φαρμακευτικής εταιρίας «Φαρμακείο Σπυρίδων Τσιακίρης και Σία Ο.Ε.». Όλο το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, αρχείων ήχου, αρχείων βίντεο, σχεδίων, κειμένων, πληροφοριακού υλικού, παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών, διακριτικών γνωρισμάτων, εμπορικών λογοτύπων, γραφιστικών, κάθε μορφής δεδομένων, κάθε είδους λογισμικού, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων, αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα και αποκλειστική πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του ηλεκτρονικού καταστήματος «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.» και της φαρμακευτικής εταιρίας «Φαρμακείο Σπυρίδων Τσιακίρης και Σία Ο.Ε.» ή των συνεργαζομένων με αυτό προμηθευτών και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων περί Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων και Αθέμιτου Ανταγωνισμού. Ο,τιδήποτε μεταφέρεται, αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, συνιστά ιδιοκτησία του «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.», εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατό και νόμιμο. Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω διατύπωση και χωρίς την ανάγκη συμβάσεως ή απαγορευτικής ρήτρας κατά των προσβολών της.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, εκμίσθωση, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του περιεχομένου του.

Το «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.» σας παρέχει την άδεια να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο του διαδικτυακού του τόπου για προσωπική χρήση. Τίποτα απ’ όσα περιέχονται και εμφανίζονται σ’ αυτή την ιστοσελίδα, όπως ενδεικτικά οι εικόνες, τα ονόματα, τα λογότυπα, οι ονομασίες προϊόντων, τα εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα, κ.λ.π. που αντιπροσωπεύουν το «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.», δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παραχωρείται γι’ αυτά οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα αναφορικά με οποιαδήποτε πνευματική ή βιομηχανική ιδιοκτησία ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, σήμα ή λογότυπο της εταιρίας, δεδομένου ότι αποτελούν ιδιοκτησία του «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.» και της φαρμακευτικής εταιρίας «Φαρμακείο Σπυρίδων Τσιακίρης και Σία Ο.Ε.» ή τρίτων προμηθευτών και προστατεύονται από τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, περί Σημάτων, περί Αθεμίτου Ανταγωνισμού, κ.λ.π. Η χρήση τους απαγορεύεται ρητά χωρίς έγγραφη προηγούμενη άδεια του «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.» ή του νόμιμου δικαιούχου τους. Προϊόντα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα τρίτων, που εμφανίζονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών, οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά και την σχετική ευθύνη γι’ αυτά.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση των προαναφερθέντων στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει επ’ ουδενί λόγο και κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρηση ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Οι πληροφορίες που τυχόν υποβάλλουν χρήστες/επισκέπτες στο «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.», λογίζονται ως πληροφορίες μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του εν λόγω χρήστη/επισκέπτη. Επιπροσθέτως, το «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.» μπορεί να συλλέγει περιορισμένες και αναγκαίες πληροφορίες για τις εν γένει εμπορικές του δραστηριότητες.

Σας ενημερώνουμε, ότι η εταιρία μας προτίθεται να προστατεύσει με κάθε νόμιμο τρόπο το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων της.

 1.            Προσωπικά Δεδομένα.

Προσωπικά δεδομένα είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο, καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από εμάς, περιορίζονται στο Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση, email και IP σε συνδυασμό με το καλάθι των αγορών σας.

Προκειμένου να σας προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες και να σας διευκολύνουμε στις αγορές σας με προτάσεις προϊόντων που σας ταιριάζουν, συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία μετά τη ρητή συγκατάθεσή σας και αφού προηγουμένως λάβετε πλήρη γνώση των δικαιωμάτων σας, όπως αυτά προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν. 2472/1997 και σε αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 GDPR.

 Στo  «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.» λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη και σεβόμαστε την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος διαδικτυακού τόπου μας. Η ασφαλής διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών και η μη αξιοποίησή τους για άλλους σκοπούς, πέραν αυτών που εξυπηρετούν τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητά μας. Η εκ μέρους μας διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων, η οποία διασφαλίζει υψηλό επίπεδο των προσφερομένων υπηρεσιών, τηρώντας απαρέγκλιτα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, διέπεται από τους όρους της παρούσας σύμβασης και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού, όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τις οποίες σεβόμαστε και τηρούμε, για το λόγο δε αυτό ακολουθούμε με αυστηρότητα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οποιαδήποτε μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.

Όπως προαναφέρθηκε, η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από το «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.» γίνεται σύμφωνα με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 GDPR, όπως συμπληρώνεται από τη σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο και για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και επεξεργάζονται με σύννομο, θεμιτό και διαφανή τρόπο,   σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ο οποίος εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και ακριβή και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των παραπάνω σκοπών, εφόσον δε χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

 Με το παρόν δίνετε τη ρητή συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών σας δεδομένων, χωρίς την οποία δεν μπορούμε να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, ενώ μπορείτε να την ανακαλέσετε ή να τροποποιήσετε ανά πάσα στιγμή (άρθρο 2 περ. ια του Ν.2472/1997 και Άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 GDPR). Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Σας παρακαλούμε, όπως ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής συμμετοχή σας στις υπηρεσίες μας συνεπάγεται την αποδοχή σας ως προς όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που τηρούνται από το «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.» για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος διαδικτυακού τόπου και των εφαρμογών (apps) iOS και Android, μόνον εάν τα παραπάνω δεδομένα παρέχονται από τους ενδιαφερομένους οικειοθελώς, για τους εξής σκοπούς :

α) Για την παροχή υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες/επισκέπτες μέσω            του       παρόντος       διαδικτυακού             τόπου             (π.χ.    αγορά             προϊόντων, πληροφόρηση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κ.λ.π.).

β) Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών.

γ) Για την συλλογή πληροφοριών από τους χρήστες/επισκέπτες (feedback) σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.»  και τη βελτίωσή τους με βάση τις πληροφορίες poy συλλέχθηκαν.

δ) Για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για τα νέα προϊόντα του «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.» μετά από συγκατάθεσή τους.

ε) Για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για προσφορές του «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.», καθώς και για τυχόν διενέργεια διαγωνισμών, μετά από συγκατάθεσή τους.  στ) Για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων του «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.», από απόσταση, μετά από συγκατάθεσή των χρηστών/επισκεπτών.

ζ) Για έρευνα αγοράς και επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες, μετά από συγκατάθεσή τους.

η) Για τη βελτίωση της αναγνωρισιμότητας του «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.».

Το «freshpharmacy.gr Φαρμακείο Σ. Τσιακίρης & Σία ΟΕ.» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον ιστότοπό του.